spacer

Katzenausstellung ช่วยคุณได้ทุกเรื่องธุรกิจ

วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ อย่างเร่งรัดและแข็งเกร่ง

ชุ่มฉ่ำไปกับการเที่ยวหน้าฝนที่แม่กลางหลวง

October 2nd, 2015 by admin

_MG_9526สำหรับคนที่ต้องมาอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ ย่อมต้องเบื่อหน่ายกับปัญหารถติด มีมลพิษในอากาศ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย ยิ่งคนที่อยู่ในเมืองเป็นเวลานาน เมื่อต้องการไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนก็มักจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สงบผู้คนไม่พลุกพล่าน บรรยากาศดีๆที่พักแม่ริม วันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มาแนะนำ แน่นอนว่ามองข้างสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักแม่ริมไปได้เพราะอาจจะไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติสักเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณมาเที่ยวที่แม่กลางหลวง คุณจะได้มาชมบรรยากาศของนาข้าวขั้นบันได สัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งหลายคนอาจโหยหาและหาไม่ได้จากความเป็นเมือง ถึงแม้ว่าการกลับมาอีกครั้งจะเห็นความเปลี่ยนไปมากในเวลาอันรวดเร็ว มีร้านค้าที่พักเพิ่มขึ้น

ที่บ้านแม่กลางหลวงชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นปกาเกอะญอที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เดิมหมู่บ้านนี้ชาวบ้านมีการถางป่า ปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอยจนป่าเสื่อมโทรม แต่ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระองค์ได้นำความรู้มาให้กับชาวบ้านในการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรและวิถีชีวิตแบบเพียงพอสภาพของป่าที่นี่ก็เริ่มดีขึ้น ชาวบ้านก็เริ่มมารวมกลุ่มกันจัดตั้งศูนย์ท่องเที่ยว มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า การทอผ้า การทำนาขั้นบันได แปลงปลูกสตอเบอรี่ ทำให้เราได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติรวมทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิตที่งดงามแบบดั้งเดิม

Comments are closed.

Katzenausstellung ช่วยคุณได้ทุกเรื่องธุรกิจ is proudly powered by WordPress. SimpleBeaty theme by Gargron